Edukacja dla bezpieczeństwa

Podręcznik dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 193/2009
Autorzy: Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała

Podręcznik dla gimnazjum z serii „Edukacja dla bezpieczeństwa” zawiera wszystkie treści podstawy programowej z przedmiotu zawartego w jego tytule przeznaczone dla III etapu edukacyjnego.

  • Stopniowo oswaja z trudnymi zagadnieniami z dziedziny bezpieczeństwa dzięki układowi treści od najbliższych do najdalszych doświadczeniu nastolatka.
  • Uczy ograniczania skutków niebezpieczeństw dzięki licznym instrukcjom postępowania w sytuacjach kryzysowych.
  • Przybliża zagadnienia z pierwszej pomocy poprzez liczne zdjęcia i algorytmy postępowania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń zdrowia i życia.
  • Unaocznia przydatność zdobywanej wiedzy poprzez liczne przykłady i zadania odwołujące się do sytuacji kryzysowych, które mogą się zdarzyć w codziennym życiu.