Edukacja online w Ukrainie 

Ukraińskie Ministerstwo Oświaty i Edukacji ogłosiło listę szkół organizujących proces edukacyjny online w czasie wojny oraz platform internetowych wspomagających naukę. Po zapisaniu się do tych szkół i po zakończeniu zajęć uczniowie będą mogli otrzymać uznawane przez system ukraińskiej oświaty elektroniczne zaświadczenia o ukończeniu nauki w roku szkolnym 2022. Poniżej publikujemy najbardziej przydatne linki. 

Ogólnokrajowy plan zajęć dla klas 1-10 

Szkoły i placówki edukacyjne 

Inne inicjatywy edukacyjne online 

  • Atmospheric School - bezpłatny dostęp do pakietu „Słuchacz” z materiałami edukacyjnymi, z których mogą korzystać także nauczyciele: https://www.atschool.com.ua 
  • Bazys Research School oraz Vikola-community Shkola - inicjatywa edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych i średnich w Ukrainie: https://vb.me/school_info 
  • Platforma edukacyjna OkStudy – bezpłatne codzienne spotkania online z dziećmi 6+: taniec, gry, angielski, oglądanie filmów i więcej. Harmonogram na stronie i kanale Telegram: https://t.me/OkStudy137 
  • Liceum Naukowe im. Klima Czuryumova – interaktywna edukacja pozaformalna, zajęcia z przedmiotów szkolnych, wykłady popularnonaukowe, Speaking Club, autorskie kursy prowadzone przez naukowców i artystów, wsparcie psychologów.  
    Więcej informacji: https://bit.ly/3hCf6dm) 
    Bezpłatna rejestracja na lekcje online i regularne codzienne spotkania dzieci z psychologiem: https://bit.ly/3hCf6dm