Jak uczyć języka polskiego jako obcego (w pigułce) dzieci i młodzież z Ukrainy?

Rozwijanie sprawności mówienia, czytania i pisania – u dzieci i młodzieży.

Opis spotkania:

  • Aktywizacja dzieci z Ukrainy a realizacja podstawy programowej.
  • Szukanie rozwiązań, wypracowanie dobrych praktyk.
  • Rozwiązania dydaktyczne i narzędzia do nauczania języka polskiego – wykorzystanie polskich podręczników, proste gry dydaktyczne.
  • Czym różni się tradycyjna lekcja języka polskiego od lekcji języka polskiego jako obcego?

Webinarium poprowadzi:

dr Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska – nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej oraz lektorka języka polskiego dla obcokrajowców (w organizacjach pozarządowych, na uczelniach i w szkołach). Pracuje jako redaktorka materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. Wykładowczyni na studiach podyplomowych z zakresu glottodydaktyki i polonistyki. Szkoleniowiec z zakresu języka polskiego jako obcego (kursy dla nauczycieli z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego), autorka zadań na platformy internetowe. Egzaminatorka na państwowym egzaminie z języka polskiego jako obcego.