Nauczanie języka polskiego jako języka obcego: lista materiałów 

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej prowadzonej przez MEiN znalazła się lista rekomendowanych materiałów i publikacji towarzyszących ułatwiających nauczanie języka polskiego jako języka obcego. Rosnąca liczba uczniów z Ukrainy w polskich placówkach oświatowych sprawia, że takie materiały stają się niezbędne, aby pokonać barierę językową i rozpocząć wdrażanie dzieci ukraińskich w polski system oświaty. Należy mieć na uwadze, że niektóre z linkowanych poniżej materiałów były dotychczas wykorzystywane do edukacji polonijnej, która różni się w charakterze i założeniach od regularnej edukacji w polskich szkołach.  

Nowa podstawa programowa dla szkół polonijnych 

Materiały do nauczania języka polskiego dzieci i młodzieży 

  • Polskie Niezapominajki:  https://www.orpeg.pl/wsparcienauczycieli/materialydydaktyczne/  - podręcznik i zeszyt ćwiczeń do nauki języka polskiego jako odziedziczonego dla klas 13 oraz poradnik metodyczny, poziom A1 oraz bezpłatne materiały dydaktyczne przeznaczone dla każdego etapu edukacyjnego opracowane przez nauczycieli i metodyków Polonijnego Centrum Nauczycielskiego. 
  • Edukacja polonijna, Edukacja wczesnoszkolna, Język polski: Edukacja polonijna (zpe.gov.pl) - kształcenie językowe i kulturowe, teksty literackie do pobrania.  
  • Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego dla dorosłych: 
    Podręczniki, ćwiczenia, poradniki metodyczne, nagrania audio: Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego - dla dorosłych - Urząd do Spraw Cudzoziemców - Portal Gov.pl (www.gov.pl)   
  • Czasopismo dla nauczycieli „Języki Obce w Szkole”
    Wydanie  poświęcone problematyce uczenia języka polskiego jako języka drugiego i języka edukacji szkolnej: https://jows.pl/wydania/jows42019 

Powyższe informacje - w formie zweryfikowanej przez wydawnictwo – przytaczamy za stroną ministerialną https://zpe.gov.pl/a/materialy-do-nauczania-jezyka-polskiego/DgVjbKIa8