[WEBINARIUM] Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole – aktualne zasady przyjmowania i organizowania nauki

Wraz z firmą Vulcan zapraszamy na spotkanie dyrektorów placówkek oświatowych, do których mogą uczęszczać dzieci i młodzież z Ukrainy w czasie trwania konfliktu zbrojnego. 

Podczas webinarium skoncentrujemy się na następujących zagadnieniach:

  • zasady legalnego przyjmowania ucznia z Ukrainy do polskiej szkoły w czasie trwającego konfliktu zbrojnego,
  • ogólne zasady przyjmowania uczniów cudzoziemców do polskiej szkoły,
  • pobyt dzieci i młodzieży w Polsce w świetle Specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  • procedura przyjmowania uczniów z Ukrainy do polskiej szkoły,
  • zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy.

Karolina Sikorska-Bednarczyk – prawnik oświatowy, ekspert prawa pracy i prawa oświatowego, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, Katedry Prawa Pracy. Autorka bloga o pracy pracownika oświaty www.kartanauczycielablog.pl, ekspert w grupach na FB: „Nauczycielu – poznaj swoje prawa”, „Dyrektorze – dbaj o prawa swoje i innych”, „Uwaga mobber w szkole”.