Zadania związane z obecnością dzieci i uczniów z Ukrainy w placówkach oświatowych

Kształcenie, wychowanie, opieka - w dzisiejszym spotkaniu omówimy zadania związane z obecnością dzieci i uczniów z Ukrainy w placówkach oświatowych, z którymi spotkają się ich pracownicy.

Program spotkania:

 • Podstawy prawne kształcenia i finansowania uczniów z Ukrainy
 • Główne rozwiązania edukacyjne zawarte w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  • a. finansowanie
   b. inne lokalizacje
   c. dowożenie
   d. godziny ponadwymiarowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy:
  • a. zwiększenie liczebności oddziałów i grup
   b. pozostałe rozwiązania w rozporządzeniu
 • Dodatkowa nauka języka polskiego
 • Oddział przygotowawczy
 • Koszty organizacji bezpłatnej nauki języka polskiego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji
 • Koszty utworzenia oddziału przygotowawczego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji
 • Dotacje na uczniów z Ukrainy w przedszkolach i szkołach dotowanych (przysługiwanie i wysokość dotacji), obliczenie dotacji dla ucznia w oddziale ogólnodostępnym, przygotowawczym i z bezpłatną nauką języka polskiego
 • Wpisywanie ucznia z Ukrainy do SIO.

Webinarium poprowadzi:

Grzegorz Pochopień - były pracownik Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej; w Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, następnie przez 6 lat dyrektor departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej; autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych; absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.