Mądre książki dla nauczycieli. Dlaczego warto stale rozwijać się w pracy pedagoga?

Dobra szkoła, dobrzy nauczyciele, fot. Syda Productions/ Shutterstock

Edukacja to taki obszar zawodowy, w którym zawsze podstawą skuteczności będzie dobra relacja między ludźmi: nauczycielem i uczniami. Nowoczesne szkoły inwestują w tablice multimedialne, tablety i programy, ale tak naprawdę najważniejsi są dobrzy nauczyciele. Tacy, którzy potrafią przekazać wiedzę w barwnej opowieści, wyjaśnić przykład trafnym rysunkiem, rozbudzić ciekawość i wzmacniać motywację, wspierać wtedy, gdy słabnie zapał albo zdobywanie wiedzy przychodzi z trudem. Tacy, którzy w uczniu widzą człowieka i są nim żywo zainteresowani. Dostrzegają przede wszystkim jego mocne strony i uczą go na nich bazować.

Dobra szkoła, dobrzy nauczyciele

Warto sobie uświadomić, że o renomie szkoły, jej wynikach w testach, miejscu w rankingu itp. przesądza właśnie grono pedagogiczne. Utalentowani uczniowie przychodzą i odchodzą, ale to dzięki pedagogom szkoła utrzymuje wysoki poziom. Najlepsze szkoły to te, które szczycą się wysokim wskaźnikiem EWD (edukacyjna wartość dodana), czyli umieją dobrze nauczyć nie tylko bardzo zdolnych uczniów, ale znacząco poprawić wyniki w nauce także tych przeciętnych. Jak? Dzięki pracy zaangażowanych nauczycieli, którzy wciąż pogłębiają swoją wiedzę, rozwijają kompetencje społeczne i pedagogiczne.

Wyzwania współczesnej szkoły

By dobrze uczyć nie wystarczy znać się na swojej dziedzinie wiedzy. Trzeba jeszcze tę wiedzę umieć przekazać i to bardzo różnym ludziom. W każdej klasie mamy do czynienia z małą próbką populacji: są tu zarówno ludzie towarzyscy, energiczni, jak i bardzo wrażliwi introwertycy. Są mistrzowie słowa oraz skupieni na konkretach zwolennicy logicznego myślenia, przyrodnicy i sportowcy, osoby lubiące ład i takie, które nie mieszczą się w schematach. Szkoła ma dać wykształcenie zarówno tym, którym siedzenie w szkolnej ławie przychodzi łatwo, jak i dzieciom z wysoką potrzebą ruchu.

Dzieci i młodzież spędzają w swojej szkole mnóstwo czasu, ale przecież nie samą nauką żyją. Nauczyciel musi wziąć pod uwagę to, że ktoś się czasem gorzej czuje, ma problemy rodzinne albo zawiódł się na przyjacielu. Nastolatkowie przechodzą przez trudny czas kształtowania się tożsamości i osobowości. Ich układ nerwowy pracuje w specyficzny sposób, powodując częste wahania nastrojów, obniżoną samoocenę czy skłonność do ryzyka. A do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać specyfikę naszych czasów: rywalizację, pośpiech, presję na wynik, nadmiar bodźców, stres. Dzieci i młodzież potrzebują mądrych nauczycieli – przewodników i mentorów, którzy przygotują ich do wejścia w dorosłość.

Książki o wychowaniu i wspieraniu uczniów

Dlatego właśnie nauczyciele tak bardzo potrzebują konkretnych wskazówek, podpowiedzi, inspiracji i narzędzi, by sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji.

W sklepie edukacyjnym Nowej Ery można znaleźć starannie wybrane poradniki dla nauczycieli. Książki o wychowaniu, rozwiązywaniu konfliktów, profilaktyce uzależnień czy zapobieganiu przemocy będą nieocenionym wsparciem dla każdego nauczyciela i wychowawcy. Polecamy także publikacje z zakresu wspierania uczniów z trudnościami w uczeniu się, ze specyficznymi i całościowymi zaburzeniami rozwoju. To wiedza potrzebna nie tylko do prowadzenia terapii pedagogicznej, ale także do efektywnego nauczania przedmiotu. Do ucznia z dysleksją rozwojową czy innymi trudnościami w uczeniu się trzeba umieć odpowiednio dotrzeć. Warto pamiętać, że duża grupa dzieci z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych to uczniowie bardzo inteligentni i zdolni, którzy przy odpowiednim wsparciu mogą osiągnąć dobre wyniki w nauce, a nawet zadziwić swoją kreatywnością.

Pedagog z autorytetem

Współczesny system szkolny nie jest wolny od wad, a nauczyciele borykają się z wieloma wyzwaniami zawodowymi i życiowymi. To fakt. Nie jest łatwo pracować nad swoim rozwojem zawodowym, gdy trzeba spełniać wymogi biurokracji czy pracować kosztem czasu wolnego. A jednak mimo tych trudności warto zainwestować w rozwój swoich umiejętności zawodowych. Łatwiej jest poradzić sobie z codziennymi problemami w szkole, gdy mamy konkretną, praktyczną wiedzę i pomocne narzędzia. Dzięki mądrym książkom, które rozwijają umiejętności pedagogiczne, nauczyciel oszczędza swoją energię, nie poddaje się stresowi. Wie, jak zarządzać konfliktami, by ochronić własne emocje albo jak zapobiegać poważnym kłopotom wychowawczym. Lepiej i sprawniej określa swoje granice i nie pozwala ich przekraczać. Samoświadomość i rozwój przekładają się na większą wiarę w siebie, a to – na większy autorytet wśród uczniów i ich rodziców.

Jest jeszcze jeden ważny powód, by stale uzupełniać swoją wiedzę o uczniach. Warto dobrze zapisać się w ich pamięci. Te dzieciaki, ci młodzi ludzie wchodzą w złożony świat, w dorosłe życie. Niech wejdą z przekonaniem, że ktoś w nie wierzy, trzyma ich stronę, pomaga w kłopotach. Niech potrafią bronić wartości, wykazywać się rozwagą, podejmować słuszne wybory. To, jakimi będą ludźmi, w dużej mierze zależy od rodziców. Ale także od tego, jakich mają nauczycieli.