Edukacja przez ruch. Od kołysania do pisania

Edukacja przez ruch. Od kołysania do pisania

Autorzy: Dorota Dziamska

Publikacja zawiera podstawy teoretyczne systemu „Edukacja przez ruch”, autorstwa Doroty Dziamskiej, oraz propozycje zajęć i zabaw.

  • Stymuluje harmonijny rozwój dzięki propozycjom zabaw kinezjologicznych.
  • Umożliwia prowadzenie ciekawych zajęć, które inspirują dzieci do działania.
  • Wspomaga proces uczenia, którego ważnym elementem jest odkrywanie przez dziecko, co budzi spontaniczność, ekspresję twórczą, planowanie intencjonalnego działania oraz wyzwala odpowiedni poziom zaangażowania emocjonalnego.