Edukacja na czasie z Uniwersytetem SWPS
II edycja cyklu szkoleń


„Edukacja na czasie. Uczeń”
to już drugi cykl szkoleń eksperckich przygotowanych we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Podczas kolejnego cyklu na webinariach i w materiałach dodatkowych chcemy poruszać zagadnienia ważne z perspektywy ucznia i jego potrzeb. Zgrupowaliśmy je w trzech blokach: „Uczniowie w szkole”, „Motywacja ucznia” oraz „Krytyczne myślenie”.

Partner merytoryczny cyklu szkoleń

Co otrzymuje uczestnik cyklu „Edukacja na czasie. Uczeń”?

Zakres tematyczny cyklu „Edukacja na czasie. Uczeń”


Blok tematyczny „Uczniowie w szkole”

1. Nowi w nowej szkole. Integracja klasy w środowisku stacjonarnym oraz online

Wróciliśmy do szkoły. Warto sobie zadać pytanie, czy to ta sama szkoła, którą opuściliśmy. Czy my, nauczyciele, jesteśmy tacy sami? A nasi uczniowie? Nasze klasy? Zamknięcie w domach i praca zdalna zmieniły wiele. Czasem tęsknimy za tym, co było, czasem się tego obawiamy…

Status quo. Po powrocie do klasy wielu uczniów przede wszystkim stara się utrzymać status quo. Deklarują, że są zintegrowani i pewnie na jakimś poziomie tak jest. Jednak ważne wydaje się rozpoznanie nowych zasobów i nowych potrzeb klasy jako grupy. Porozmawiamy o tym, czy zawsze warto za tymi potrzebami podążać, kiedy i jak interweniować, co może nie działać w nowej rzeczywistości oraz jak zarządzać nową klasą.

Lęki i obawy. Nie zniknęły one we wrześniu. Wielu młodych ludzi obawia się, że miniony rok był dla nich rokiem straconym. Niejeden nauczyciel martwi się, że praca zdalna była mniej efektywna. Wszyscy boją się braków w wiedzy, zapominania, nadrabiania. Postaramy się przypomnieć sobie, czym jest proces zapominania i jak on przebiega, i trochę oswoić te lęki.

Nowe zasoby. W czasie nauczania online wiele doświadczyliśmy. Odkryliśmy nowe sposoby pracy i uczenia. Niektórzy rozpoznali swoje zupełnie nowe mocne strony. Uświadomienie ich sobie i próba wkomponowania tej wiedzy w nową rzeczywistość mogą być ważnym elementem procesu integracji.

Mamy nadzieję, że z tą wiedzą łatwiej będzie budować wspólne, zintegrowane środowisko uczące się, niezależnie od tego, czy przyjdzie nam uczyć (się) online, czy zostaniemy w szkolnych ławkach.

dr Magdalena Śniegulska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje m.in. w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia warsztatowe i seminaryjne oraz wykłady dotyczące psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji oraz umiejętności rodzicielskich.

Spotkanie będzie moderowała Magdalena Jurewicz - socjolożka, trenerka, pracująca z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koordynuje projekt „Myśląca klasa” poświęcony innowacyjnym metodom prowadzenia lekcji. Swoje umiejętności rozwija współpracując z międzynarodowymi ośrodkami kształcenia nauczycieli m.in. z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku czy Relay College.

 

Obejrzyj szkolenie

2. Komunikacja z uczniami

Nauczyciel

Żyjemy w ciekawych czasach. Obecny świat postawił przed nauczycielem nowe wyzwania związane z rozwojem technologii i dostępem do informacji. Spowodował, że zmieniło się postrzeganie roli nauczyciela – z jedynego źródła wiedzy staje się on inspiratorem i osobą wspierającą w samorozwoju. Jednocześnie zmienili się też uczniowie, ich sposób postrzegania świata, sposób funkcjonowania, cele.

Relacje

W centrum tego wszystkiego jest jednak niezmiennie relacja człowieka z człowiekiem – komunikacja, która jest płaszczyzną przekazywania wiedzy, emocji, postaw, narzędzie do pracy z uczniem i narzędzie do uczenia budowania relacji społecznych.

W trakcie tego spotkania chcielibyśmy porozmawiać o tym, co wiemy o obecnych uczniach, ich potrzebach, języku, motywacjach. Chcielibyśmy zaproponować narzędzia do sprawnej komunikacji z uczniem, do inspirowania, wspierania. Niektóre z tych narzędzi są dobrze znane i stosowane, inne mogą być postrzegane jako nowe. Będziemy rozmawiali o komunikacji w relacji nauczyciel–uczeń, ale także o sposobach komunikacji w sytuacjach, gdy nauczyciel jest pośrednikiem między dwoma innymi osobami: uczniem a uczniem, uczniem a rodzicem czy uczniem a innym nauczycielem. Postaramy się wesprzeć nauczycieli w tym trudnym czasie i wzbogacić zestaw narzędzi relacyjnych i komunikacyjnych, którymi dysponują.

Sławomir Prusakowski

Psycholog, trener i edukator zajmujący się różnymi obszarami ludzkiego rozwoju. Na Uniwersytecie SWPS pokazuje studentom psychologii, jak przełożyć teoretyczną wiedzę z wykładów na codzienną praktykę. Wspiera nauczycieli w ich pracy – zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Spotkanie będzie moderowała Karolina Wójcik – psycholog, nauczyciel akademicki i dyplomowany trener grupowy. Prowadzi szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji, asertywności oraz motywacji. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie prowadzi autorski program warsztatów z zarządzania sobą.

Data spotkania: 14.12.2021 | Rozpoczęcie spotkania: 17:00 | Miejsce spotkania: Online

 

Obejrzyj szkolenie
Blok tematyczny „Motywacja ucznia

3. Praca z uczniem. Zróżnicowana klasa

Wiele mówimy o tym, że klasy są zróżnicowane, a nauczyciel musi podchodzić indywidualnie do każdego ucznia. Powstaje jednak pytanie, jak miałoby to funkcjonować, gdy pracujemy z kilkoma klasami, a w każdej z nich mamy kilkudziesięciu uczniów.

Edukacja spersonalizowana

W trakcie spotkania zastanowimy się, jak dostosować środowisko uczenia się do potrzeb danej klasy, jak stawiać uczniom poprzeczkę, która nie wisi ani za wysoko, ani też za nisko. Wiemy, że stwierdzenie, iż ZAWSZE będziemy mieć zadania dostosowane do KAŻDEGO ucznia, jest mitem. Ale wiemy też, że nauczyciel może dopasować pojedyncze elementy lekcji do potrzeb wybranych uczniów, np. modyfikować formułę zadań, tworzyć szansę na ćwiczenie różnych kompetencji czy bazować na potencjale danego ucznia.

dr Magdalena Śniegulska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje m.in. w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia warsztatowe i seminaryjne oraz wykłady dotyczące psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji oraz umiejętności rodzicielskich.

Spotkanie będzie moderowała Magdalena Jurewicz - socjolożka, trenerka, pracująca z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koordynuje projekt „Myśląca klasa” poświęcony innowacyjnym metodom prowadzenia lekcji. Swoje umiejętności rozwija współpracując z międzynarodowymi ośrodkami kształcenia nauczycieli m.in. z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku czy Relay College.

Data spotkania: 20.01.2022 | Rozpoczęcie spotkania: 17:00 | Miejsce spotkania: Online


Obejrzyj szkolenie

4. Czym jest motywacja? Prawdy i mity

W potocznym rozumieniu motywacja to stan, w którym nam się chce. Jednak badania pokazują, że motywację możemy podzielić na tryb chęciowy i tryb wykonaniowy. Oznacza to, że czasem działamy skutecznie mimo braku chęci. Co wpływa na proces motywacji? Co dodaje nam sił do działania, a co je odbiera? W trakcie webinarium porozmawiamy o tym, czym jest motywacja i jak można pracować nad podniesieniem jej zarówno u ucznia, jak i u siebie. Począwszy od rzodkiewek i czekolady, a skończywszy na poszukiwaniu sensu, wskażemy, jakimi konkretnymi i praktycznymi metodami można oddziaływać na ucznia, aby pomóc mu w nierównej walce z wiedzą i brakiem czasu dla siebie. Obalimy też kilka motywacyjnych mitów... bo nie wszystko, co wiemy o motywacji, znajduje potwierdzenie w badaniach.

Sławomir Prusakowski

Psycholog, trener i edukator zajmujący się różnymi obszarami ludzkiego rozwoju. Na Uniwersytecie SWPS pokazuje studentom psychologii, jak przełożyć teoretyczną wiedzę z wykładów na codzienną praktykę. Wspiera nauczycieli w ich pracy – zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Spotkanie będzie moderowała Karolina Wójcik – psycholog, nauczyciel akademicki i dyplomowany trener grupowy. Prowadzi szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji, asertywności oraz motywacji. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie prowadzi autorski program warsztatów z zarządzania sobą.

Data spotkania: 03.03.2022 | Rozpoczęcie spotkania: 17:00 | Miejsce spotkania: Online

LINK DO TRANSMISJI UDOSTĘPNIMY WKRÓTCE

 


Blok tematyczny „Krytyczne myślenie”

5. Czym jest umiejętność krytycznego myślenia? Od teorii do praktyki

Umiejętności XXI wieku

Krytyczne myślenie wymienia się jako jedną z najważniejszych umiejętności we współczesnym świecie. Żeby móc je stosować, trzeba poznać jego zasady i cechy. To pozwala zrozumieć świat, w którym zdobywanie, przetwarzanie i użytkowanie informacji jest fundamentem rozwoju młodego człowieka i przyszłego specjalisty.

Nauczyciel przewodnikiem ucznia

Nauczyciel to często najważniejszy człowiek w życiu dziecka. Jako osoba, którą dziecko nierzadko naśladuje, może prowadzić je przez meandry wiedzy z różnych dziedzin, ucząc obcowania z informacją i korzystnego jej konsumowania.

dr Katarzyna Bąkowicz

Komunikolożka, medioznawczyni i edukatorka zajmująca się wdrażaniem rozwiązań komunikacyjnych w obszarze biznesowym i rozwojowym. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi warsztaty praktyczne z różnych obszarów komunikacji oraz wizerunku, uczy zarządzania informacją i krytycznego myślenia w obszarze mediów.

Spotkanie poprowadzi Karolina Wójcik – psycholog, doktorantka Uniwersytetu SWPS, nauczyciel akademicki i dyplomowany trener grupowy. Specjalizuje się w psychologii narracji oraz wytrwałości w działaniu. Interesuje się tematyką komunikacji oraz związkami pomiędzy stylem życia a funkcjonowaniem psychologicznym człowieka.

Data spotkania: 07.04.2022 | Rozpoczęcie spotkania: 17:00 | Miejsce spotkania: Online

LINK DO TRANSMISJI UDOSTĘPNIMY WKRÓTCE

6. Narzędzia nauczyciela rozwijającego umiejętność krytycznego myślenia u uczniów

Budowanie wartościowych przekazów, umiejętność syntezy i analizy treści czy zadawanie pytań to tylko niektóre z elementów składających się na proces krytycznego myślenia. Na konkretnych przykładach z różnych przedmiotów szkolnych pokażemy, jak kształcić i rozwijać krytyczne myślenie w uczniu oraz jak zachęcać go do samodzielnego poszukiwania rzetelnych informacji.

dr Katarzyna Bąkowicz

Komunikolożka, medioznawczyni i edukatorka zajmująca się wdrażaniem rozwiązań komunikacyjnych w obszarze biznesowym i rozwojowym. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi warsztaty praktyczne z różnych obszarów komunikacji oraz wizerunku, uczy zarządzania informacją i krytycznego myślenia w obszarze mediów.

Spotkanie poprowadzi Karolina Wójcik – psycholog, doktorantka Uniwersytetu SWPS, nauczyciel akademicki i dyplomowany trener grupowy. Specjalizuje się w psychologii narracji oraz wytrwałości w działaniu. Interesuje się tematyką komunikacji oraz związkami pomiędzy stylem życia a funkcjonowaniem psychologicznym człowieka.

Data spotkania: 19.05.2022 | Rozpoczęcie spotkania: 17:00 | Miejsce spotkania: Online

LINK DO TRANSMISJI UDOSTĘPNIMY WKRÓTCE

Artykuły

Płonąć, ale się nie wypalić

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

O lęku, który nie musi być wrogiem

Lekcja z emocji – czy jest potrzebna nauczycielom?

Cyberprzemoc – szkolne wyzwanie

Jak o niej rozmawiać ze swoimi uczniami?

Zobacz nasze pozostałe cykle: Edukacja na czasie

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Cykl konferencji eksperckich dla nauczycieli

Edukacja na czasie. Nauka i relacje

Webinaria i artykuły dotyczące nauczania zdalnego

Nauka zdalna

Rozwiązania Nowej Ery do nauki zdalnej i hybrydowej