eduSensus Education Awards - lista laureatów

Mamy zaszczyt przedstawić listy nagrodzonych w pierwszej edycji konkursu eduSensus Education Awards 2023.

Laureaci wybrani głosami niezależnego jury

Logopeda roku 2023: Joanna Lewandowska, Szkoła Podstawowa im. Józefa Jóźwiaka w Koziegłowach

Pedagog roku 2023: Jakub Tylman, Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

VR EDU Innowator 2023: Marek Grzywna, Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu

 

Laureaci wybrani w wyniku otwartego głosowania online

Logopeda roku – nagroda publiczności 2023: Liliana Bilska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

Pedagog roku – nagroda publiczności 2023: Jakub Tylman

VR EDU Innowator – nagroda publiczności 2023: Justyna Rychwalska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mysłowicach

Szkoła równych szans 2023: Szkoła w Chmurze

Organizator zdecydował się przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie w kategorii Szkoła równych szans 2023  - wyróżnienie specjalne:  Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie

 

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje! 

 

900x350 baner glowny.jpg

Kategorie konkursowe

Logopeda roku - GŁOSOWANIE

To osoba, która:

 • jest otwarta na nowe techologie, TIK, a swoją postawą deklaruje ciągłą gotowość rozwoju,
 • jest kreatywna w poszukiwaniu nowych rozwiązań, łączeniu metod i technik pracy;
 • wykazuje się empatią, przyjaznym podejściem i otwartością na zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów;
 • legitymuje się minimum 3-letnim doświadczeniem w obecnej profesji.

Pedagog roku - GŁOSOWANIE

To osoba, która:

 • jest otwarta na nowe techologie, TIK, a swoją postawą deklaruje ciągłą gotowość rozwoju,
 • jest kreatywna w poszukiwaniu nowych rozwiązań, łączeniu metod i technik pracy;
 • wykazuje się empatią, przyjaznym podejściem i otwartością na zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów;
 • legitymuje się minimum 3-letnim doświadczeniem w obecnej profesji.

Szkoła równych szans - GŁOSOWANIE

To placówka, która:

 • dba o potrzeby, komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczniów,
 • wdraża ideę rzeczywistej edukacji włączającej, budując atmosferę pomocy, wsparcia i zrozumienia dla różnic, a także przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • aktywnie szuka możliwości poprawy jakości kształcenia uczniów o indywidualnych potrzebach edukacyjnych, poprzez współpracę z innymi podmiotami, poszukiwanie nowych narzędzi, pomocy i metod pracy, lub inwestowanie w rozwój kompetencji nauczycieli,
 • dba o rozwój szkolnej infrastruktury, ze szczególnym uwzględniem stosowania nowych technologii w nauczaniu i terapii, a także wszystkich rozwiązań służących uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

VR-Edu Innowator - GŁOSOWANIE

Ta kategoria konkursu jest dedykowana nauczycielom, którzy mają gotowość do odkrywania i wykorzystywania najnowszych narzędzi edukacyjnych. Szukamy kreatywnych umysłów, które potrafią przenieść lekcje na nowy poziom, tworząc interaktywne doświadczenia za pomocą nowych technologii. 
W roku 2023 konkurs będzie odbywał się w kategorii VR-EDU Innowator. Poszukujemy nauczycieli, którzy z odwagą wkraczają w świat VR na zajęciach lekcyjnych, kółkach zainteresowań. Wykorzystują wirtualną rzeczywistość jako narzędzie edukacyjne, pobudzające wyobraźnię, rozwijające kreatywność i umożliwiające eksplorację zagadnień w nowatorski sposób.

Szukamy nauczyciela, który posiada: 

 • umiejętność twórczego wykorzystania technologii VR w celu urozmaicenia lekcji i angażowania uczniów,
 • zdolność do budowania pozytywnych relacji i wspierania uczniów w zdobywaniu nowych umiejętności za pomocą VR,
 • umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i atrakcyjny dla uczniów.

Partner kategorii:
 MicrosoftTeams-image (14).png

Partnerzy eduSensus Education Awards