eduSensus Education Awards

Ogłaszamy start pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu eduSensus Education Awards.

To konkurs, w którym oddajemy głos nauczycielom, dyrektorom, rodzicom – wszystkim uczestnikom systemu edukacji. Chcemy wyróżnić i docenić szkolnych specjalistów, nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy mają w sobie otwartość i ciekawość i chcą te cechy zaszczepić w swoich uczniach. 

900x350 baner glowny.jpg

Misją Nowej Ery jest pomoc każdemu dziecku w osiągnięciu swojego potencjału. Dlatego idea konkursu koncentruje się wokół inkluzywności i wspierania indywidualnych, zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów. Nagrodzimy najbardziej kreatywnych, innowacyjnych nauczycieli oraz nauczycieli specjalistów, aktywnie włączających do swojej pracy nowe technologie, a także szkoły przyjazne uczniom o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

Czekamy na zgłoszenia kandydatur do 15 października!

Harmonogram i zasady konkursu

Rozpoczynamy etap przyjmowania zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu.

 • do 15  października - etap przyjmowania zgłoszeń.
 • 16 października - obrady komisji konkursowej i wyłonienie listy nominowanych do II etapu.
 • Od 17 października do 10 listopada - obrady jury konkursowego i równoległe głosowanie online.
 • Do 15 listopada - ogłoszenie listy laureatów.

W pierwszej edycji konkursu przyznamy nagrody w następujących kategoriach:

tabelka.jpg

Kategorie konkursowe

Logopeda roku

Szukamy osoby, która:

 • jest otwarta na nowe techologie, TIK, a swoją postawą deklaruje ciągłą gotowość rozwoju,
 • jest kreatywna w poszukiwaniu nowych rozwiązań, łączeniu metod i technik pracy;
 • wykazuje się empatią, przyjaznym podejściem i otwartością na zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów;
 • legitymuje się minimum 3-letnim doświadczeniem w obecnej profesji.

Kto może zgłosić kandydata:

 • Dyrektor szkoły
 • Inny nauczyciel, inny specjalista
 • Rodzic
 • Zgłoszenie samodzielne, pod warunkiem przedstawienia 3 podpisów poparcia (nauczycieli, rodziców) lub podania kontaktu referencyjnego do dyrektora placówki.
Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Pedagog roku

Szukamy osoby, która:

 • jest otwarta na nowe techologie, TIK, a swoją postawą deklaruje ciągłą gotowość rozwoju,
 • jest kreatywna w poszukiwaniu nowych rozwiązań, łączeniu metod i technik pracy;
 • wykazuje się empatią, przyjaznym podejściem i otwartością na zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów;
 • legitymuje się minimum 3-letnim doświadczeniem w obecnej profesji.

Kto może zgłosić kandydata:

 • Dyrektor szkoły
 • Inny nauczyciel, inny specjalista
 • Rodzic
 • Zgłoszenie samodzielne, pod warunkiem przedstawienia 3 podpisów poparcia (nauczycieli, rodziców) lub podania kontaktu referencyjnego do dyrektora placówki.
Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Szkoła równych szans

Szukamy placówki, która:

 • dba o potrzeby, komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczniów,
 • wdraża ideę rzeczywistej edukacji włączającej, budując atmosferę pomocy, wsparcia i zrozumienia dla różnic, a także przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • aktywnie szuka możliwości poprawy jakości kształcenia uczniów o indywidualnych potrzebach edukacyjnych, poprzez współpracę z innymi podmiotami, poszukiwanie nowych narzędzi, pomocy i metod pracy, lub inwestowanie w rozwój kompetencji nauczycieli,
 • dba o rozwój szkolnej infrastruktury, ze szczególnym uwzględniem stosowania nowych technologii w nauczaniu i terapii, a także wszystkich rozwiązań służących uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Kto może zgłosić kandydata:

 • Dyrektor szkoły
 • Nauczyciel lub specjalista szkolny
 • Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
 • Przedstawiciel organizacji współpracującej ze szkołą, np. fundacji, stowarzyszenia, związku
 • Rodzic
Przejdź do formularza zgłoszeniowego

VR-Edu Innowator

Ta kategoria konkursu jest dedykowana nauczycielom, którzy mają gotowość do odkrywania i wykorzystywania najnowszych narzędzi edukacyjnych. Szukamy kreatywnych umysłów, które potrafią przenieść lekcje na nowy poziom, tworząc interaktywne doświadczenia za pomocą nowych technologii. 
W roku 2023 konkurs będzie odbywał się w kategorii VR-EDU Innowator. Poszukujemy nauczycieli, którzy z odwagą wkraczają w świat VR na zajęciach lekcyjnych, kółkach zainteresowań. Wykorzystują wirtualną rzeczywistość jako narzędzie edukacyjne, pobudzające wyobraźnię, rozwijające kreatywność i umożliwiające eksplorację zagadnień w nowatorski sposób.

Szukamy nauczyciela, który posiada: 

 • umiejętność twórczego wykorzystania technologii VR w celu urozmaicenia lekcji i angażowania uczniów,
 • zdolność do budowania pozytywnych relacji i wspierania uczniów w zdobywaniu nowych umiejętności za pomocą VR,
 • umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i atrakcyjny dla uczniów.


Kto może zgłosić kandydata:

 • dyrektor szkoły
 •  inny nauczyciel, inny specjalista
 • rodzic
 • zgłoszenie samodzielne, poparte referencjami. 


Partner kategorii:
 MicrosoftTeams-image (14).png

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Partnerzy eduSensus Education Awards