„Teraz egzamin ósmoklasisty” – publikacje egzaminacyjne

Kompleksowa seria „Teraz egzamin ósmoklasisty” do języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki jest opracowana ściśle pod kątem egzaminu. Realizuje praktyczne podejście do nauki, zapewnia intensywny trening zadaniowy i umożliwia indywidualizowanie trybu pracy. Daje poczucie bezpieczeństwa, że przygotowania do nowego egzaminu będą efektywne i na czas.

Język polski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski

Repetytorium - NOWE WYDANIE

Autorzy: Julia Grzechowska, Natalia Grzybowska, Anna Cisowska
Seria: Teraz egzamin ósmoklasisty

Nowe wydanie repetytorium "Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski" do szkoły podstawowej jest opracowane ściśle pod kątem egzaminu i realizuje praktyczne podejście do nauki: porcje wiedzy do powtórki mają zastosowanie w propozycjach zadań typu egzaminacyjnego. Materiały można wykorzystać do pracy na lekcji, w domu i na zajęciach dodatkowych.

 • Pozwala uporządkować i sprawnie powtórzyć wymagane na egzaminie treści przedmiotowe dzięki pigułkom wiedzy z nauki o literaturze i języku.
 • Przybliża strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych poprzez praktyczne wskazówki do zestawów poleceń po każdej pigułce wiedzy.
 • Umożliwia sprawne wyszukanie teorii dzięki systemowi odsyłaczy zamieszczonych obok zadań egzaminacyjnych.
 • Systematyzuje wiedzę o utworach pod kątem egzaminu dzięki opracowaniom lektur obowiązkowych.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich poprzez samouczki.
 • Skutecznie przygotowuje do tworzenia trudnych wypowiedzi pisemnych za pomocą szczegółowych instrukcji pisania wypracowań wraz z przykładami ich realizacji oraz ćwiczeń krok po kroku.
 • Podpowiada, jak za pomocą graficznych notatek, lubianych przez uczniów, porządkować wiedzę o motywach literackich występujących w lekturach.
 • Dzięki próbnemu arkuszowi egzaminacyjnemu z instrukcją i kartą odpowiedzi umożliwia sprawdzenie się w sytuacji egzaminacyjnej w warunkach bezstresowych.
przejdź do sklepu
Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski

Arkusze egzaminacyjne - NOWE WYDANIE

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: Teraz egzamin ósmoklasisty

Nowe wydanie arkuszy egzaminacyjnych "Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski" zawiera sześć zestawów zadań opracowanych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i uwzględnia rozwiązania z pierwszej edycji egzaminu ósmoklasisty. Arkusze umożliwiają dokładne zapoznanie się z formułą egzaminu i typami zadań egzaminacyjnych.

 • Ułatwiają oswojenie się z sytuacją egzaminacyjną dzięki przydatnym poradom i wskazówkom dotyczącym m.in. budowy arkusza.
 • Pokazują, jak krok po kroku rozwiązywać różne typy zadań egzaminacyjnych poprzez szczegółowe wskazówki do przykładowego arkusza.
 • Pomagają wypracować indywidualne strategie egzaminacyjne oraz ćwiczyć rozwiązywanie zadań w określonym czasie dzięki dużej liczbie zadań.
 • Uczą uważnego odczytywania instrukcji i nanoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 • Umożliwiają zweryfikowanie poprawności rozwiązań za pomocą odpowiedzi i modelowych realizacji wypowiedzi pisemnych do każdego testu.
 • Sprzyjają wyrabianiu nawyku autokorekty.
 • Wskazują zagadnienia, które warto powtórzyć, dzięki odniesieniom zawartym w odpowiedziach.
przejdź do sklepu

Matematyka

Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka

Repetytorium - NOWE WYDANIE

Autorzy: Jerzy Janowicz
Seria: Teraz egzamin ósmoklasisty

NOWE WYDANIE Repetytorium "Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka" pomoże uczniowi skutecznie przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. NOWE WYDANIE zostało zwerfikowane po pierwszym egzaminie ósmoklasisty i wzbogacone o zadania egzaminacyjne.

 • Zawiera praktyczne informacje o egzaminie z matematyki, m.in. kiedy się odbywa, ile trwa, co można i czego nie wolno zabrać ze sobą na egzamin, ilu i jakich zadań można się spodziewać.
 • Ułatwia przypomnienie i uporządkowanie niezbędnej wiedzy teoretycznej dzięki małym porcjom informacji teoretycznych, ujętych często w schematy, które ułatwiają zapamiętywanie.
 • Umożliwia wyćwiczenie kluczowych umiejętności dzięki wielu rozwiązanym przykładom i odpowiadającym im ćwiczeniom do samodzielnego wykonania.
 • Zapewnia intensywny trening zadaniowy dzięki bogatemu i różnorodnemu zbiorowi zadań egzaminacyjnych otwartych i zamkniętych.
 • Zawiera zadania zaprezentowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, dzięki czemu zwraca uwagę na najbardziej reprezentatywne przykładowe zadania egzaminacyjne. 
 • Pozwala samodzielnie przeprowadzić próbny egzamin dzięki dwóm przykładowym arkuszom egzaminacyjnym podsumowującym całość powtórzenia.
 • Umożliwia systematyczną pracę w domu lub w szkole – przejrzysta struktura publikacji pozwala rozłożyć przygotowania na etapy.
 • Zawiera przydatne informacje matematyczne w formie plakatowej, które zwracają uwagę na wybrane reguły i prawidłowości matematyczne.
 • Zawiera odpowiedzi i rozwiązania do wszystkich zadań, które pozwalają samodzielnie zweryfikować rozwiązania i ocenić stopień własnego przygotowania do egzaminu.
przejdź do sklepu
Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka

Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka

Arkusze egzaminacyjne - NOWE WYDANIE

Autorzy: Jerzy Janowicz
Seria: Teraz egzamin ósmoklasisty

NOWE WYDANIE Arkuszy egzaminacyjnych "Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka" zostało uaktualnione po egzaminie ósmoklasisty. Zawiera arkusz z pierwszego egzaminu ósmoklasisty z kwietnia 2019 r. oraz arkusz próbnego egzaminu ósmoklasisty z Nową Erą. Arkusze pozwalają samodzielnie rozwiązywać zestawy zadań w określonym czasie oraz pomagają wypracować indywidualne strategie egzaminacyjne.

 • Pokazują, jak rozwiązywać zadania różnego typu, dzięki szczegółowemu omówieniu jednego arkusza.
 • Pomagają oswoić się z formą arkusza, instrukcjami i kartami odpowiedzi dzięki 12 zestawom zadań wzorowanych na zadaniach przygotowanych przez CKE.
 • Umożliwiają samodzielny trening pod presją czasu dzięki dobraniu zadań w zestawy, które należy rozwiązać w 100 minut – tyle trwa egzamin z matematyki.
 • Ułatwiają doskonalenie indywidualnych strategii egzaminacyjnych dzięki powtarzalności charakterystycznych typów zadań.
 • Zawierają odpowiedzi i rozwiązania do wszystkich zadań, co ułatwia samodzielną weryfikację rozwiązań i ocenę stopnia własnego przygotowania do egzaminu.
przejdź do sklepu

Język angielski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Repetytorium - NOWE WYDANIE

Autorzy: Małgorzata Konopczyńska, Paulina Kuźmo-Biwan, Aleksandra Prochalska-Stępień, Magdalena Shaw, Jolanta Sochaczewska-Kuleta
Seria: Teraz egzamin ósmoklasisty

NOWE WYDANIE Repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski” zostało uaktualnione po egzaminie ósmoklasisty. Pomaga krok po kroku wyćwiczyć umiejętności sprawdzane na egzaminie poprzez:

 • kompleksowe powtórki gramatyki w postaci niezbędnej teorii w języku polskim oraz ćwiczeń,
 • gruntowne powtórki leksyki dzięki ćwiczeniom i rozszerzonym listom słownictwa zaprezentowanym wraz z zapisaną i nagraną wymową oraz oznaczonym poziomem trudności wg klasyfikacji CEFR,
 • bogaty zbiór przydatnych zwrotów i ćwiczeń zapewniających powtórzenie funkcji językowych.
 • zadania typu egzaminacyjnego: otwarte i zamknięte,
 • strategie egzaminacyjne do każdej z pięciu części egzaminu – w nowym wydaniu podwojona liczba zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu oraz zadań otwartych każdego typu,
 • modelowe wypowiedzi pisemne z komentarzem,
 • przykładowy arkusz egzaminacyjny – ze wskazówkami, jak skutecznie i poprawnie go rozwiązać oraz szablonem karty odpowiedzi.
przejdź do sklepu
Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Arkusze egzaminacyjne - NOWE WYDANIE

Autorzy: Jolanta Sochaczewska-Kuleta
Seria: Teraz egzamin ósmoklasisty

NOWE WYDANIE Arkuszy egzaminacyjnych „Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski" zawierają sześć arkuszy przygotowanych na wzór arkuszy egzaminacyjnych CKE. NOWE WYDANIE zostało uaktualnione po egzaminie ósmoklasisty. Publikacja pozwala oswoić się z formą egzaminu, sprawdzić poziom przygotowania i wypracować skuteczne strategie egzaminacyjne poprzez:

 • przekrojowe zadania sprawdzające realizację podstawy programowej i umiejętności uczniów z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych;
 • modelowe nagrania w formacie egzaminacyjnym do zadań na rozumienie ze słuchu i znajomość funkcji językowych czytane przez rodzimych użytkowników języka;
 • wskazówki, na co zwrócić uwagę przy rozwiazywaniu poszczególnych zadań;
 • klucz odpowiedzi do wszystkich zadań (zamkniętych i otwartych), pokazujący przykłady odpowiedzi poprawnych oraz odpowiedzi niepoprawnych;
 • szablon karty odpowiedzi do każdego arkusza.
przejdź do sklepu

O egzaminie – najważniejsze informacje

Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ma formę pisemną.

Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać).


Wyniki z egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole. Wynik egzaminu może więc na przykład zdecydować o tym, że uczeń będzie kontynuował edukację w szkole branżowej.

Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przedmioty egzaminacyjne – szczegółowe informacje

Egzamin ósmoklasisty obejmie trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy. Co warto wiedzieć o egzaminie z każdego z tych przedmiotów? Jakie umiejętności będą wymagane? Jakie zadania znajdą się w arkuszu?

Co o egzaminie ósmoklasisty powinni wiedzieć rodzice?

Pobierz prezetancję, która zawiera ważne i przydatne informacje o egzaminie ósmoklasisty.

 

Dobrze zaplanowane przygotowania

Każdy nowy egzamin wywołuje wśród nauczycieli, uczniów i rodziców ogrom emocji, rodzi obawy, pytania i wątpliwości… Dlatego zadbaliśmy o to, aby każdy uczestnik tego ważnego wydarzenia czuł się bezpiecznie w nowej, stawiającej duże wyzwania sytuacji. Starannie zaplanowaliśmy kolejne etapy przygotowań do egzaminu z uwzględnieniem potrzebnych materiałów dydaktycznych.

Wprowadzanie reformy programowej a nowy egzamin

Reforma oświaty jest wdrażana od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasy 3 i 6 szkoły podstawowej jeszcze według starej podstawy programowej, stali się uczniami klas 4 i 7 szkoły podstawowej, a naukę kontynuują już według nowej podstawy programowej. W 2021/2022 roku zakończy się okres przejściowy – szkołę podstawową ukończy pierwszy rocznik uczący się od 4 klasy w zreformowanej szkole według nowej podstawy programowej.

Przebieg egzaminu

Uczniowie przystępujący do egzaminu w przejściowym okresie wdrażania reformy, czyli w latach 2019–2021, będą zdawać egzamin z trzech przedmiotów. Od 2022 roku ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z czterech przedmiotów.

Uwaga: Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Może zdawać egzamin z języka, którego naukę kontynuuje, albo z języka, którego naukę rozpoczął w klasie 7. Poziom trudności egzaminu jest jednak taki sam.

I edycja egzaminu ósmoklasisty – opinie ekspertów

Pierwszy egzamin ósmoklasisty już za nami. Zachęcamy do zapoznania się z komentarzami ekspertów dotyczącymi arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Język polski – opinie ekspertów

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – łatwy, trudny, zaskakujący?

Matematyka – opinie ekspertów

Egzamin ósmoklasisty z matematyki – pozornie prosty?

Język angielski – opinie ekspertów

Egzamin osadzony w realiach życia nastolatków.

Egzamin ósmoklasisty CKE – arkusze i odpowiedzi

Rozwiązania tegorocznych arkuszy zostały opracowane przez ekspertów Nowej Ery. W zadaniach otwartych przygotowali przykładowe odpowiedzi. Mogą one różnić się od Twoich, ale pamiętaj, że każde poprawne i pełne rozwiązanie zostanie ocenione przez egzaminatorów zewnętrznych na najwyższą liczbę punktów.

Przykładowe zadania do wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych wraz z rozwiązaniami dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 Zobacz przykładowe arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego:

 
Zobacz arkusz i przykładowe odpowiedzi  z języka angielskiego 2019
 
Zobacz arkusz i przykładowe odpowiedzi z matematyki 2019
Zobacz arkusz i przykładowe odpowiedzi z języka polskiego 2019

Dokumenty do pobrania

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Reforma oświaty pod lupą

Co o egzaminie ósmoklasisty powinni wiedzieć rodzice?

Pobierz prezentację, która zawiera ważne i przydatne informacje o egzaminie ósmoklasisty.

CKE udostępniła informatory o egzaminie ósmoklasisty

Nowa reforma oświaty wprowadza egzamin ósmoklasisty. Obejmie on wiadomości i umiejętności kształcone w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Uczniowie po raz pierwszy przystąpią do egzaminu w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty: znamy arkusze pokazowe

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są już dostępne arkusze pokazowe Egzaminu ósmoklasisty. Warto się z nimi zapoznać, aby mieć jak najwięcej czasu na przygotowania... i opracowanie strategii zdawania.

Zobacz także