Egzamin ósmoklasisty: biologia

EGZAMIN W PIGUŁCE

 • Czas trwania: 90 min.
 • Arkusz egzaminacyjny zawiera od 18 do 25 zadań, w tym zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte.
 • Za rozwiązanie wszystkich zadań zdobywa się 34 punktypołowa za nich za zadania zamknięte, a druga połowa za zadania otwarte.


TYPY ZADAŃ

TYP ZADANIA

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW UŻYTYCH W POLECENIACH

Zadania zamknięte

 • wielokrotnego wyboru
 • dokończ, wybierz
 • prawda-fałsz
 • oceń, wybierz
 • na dobieranie
 • uzupełnij, podkreśl

Zadania otwarte

 • z luką
 • uzupełnij, zapisz
 • krótkiej odpowiedzi
 • podaj, wymień, określ, opisz, rozstrzygnij i uzasadnij, uzasadnij, wyjaśnij 
 • Zadania mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Odwołują się także do zróżnicowanych materiałów źródłowych, w tym: tekstów, tabel, materiału ilustracyjnego, schematów i danych statystycznych.

CO SPRAWDZA EGZAMIN
Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania następujących umiejętności:

 • znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych,
 • planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o ich wyniki,
 • posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych,
 • rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych,
 • znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka,
 • postawa wobec przyrody i środowiska.

ZA CO MOŻNA OTRZYMAĆ PUNKTY

 • Za rozwiązanie zadania zamkniętego i zadania otwartego z luką można otrzymać od 0 do 1 punktu lub od 0 do 2 punktów (w zależności od przewidzianej dla zadania maksymalnej liczby punktów), zgodnie z poniższymi zasadami: 1 pkt – odpowiedź poprawna, 0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi ALBO 2 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna, 1 pkt – odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna, 0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
 • Za rozwiązanie zadania otwartego krótkiej odpowiedzi można otrzymać od 0 do 2 punktów. Schemat oceniania do każdego zadania jest opracowywany odrębnie.

Webinaria

Specyfika egzaminu ósmoklasisty z biologii w świetle informatora CKE

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli biologii przeprowadzonego przez Urszulę Poziomek.

Dokumenty do pobrania

Zobacz także