Egzamin ósmoklasisty: historia

EGZAMIN W PIGUŁCE

 • Czas trwania: 90 min.
 • Arkusz egzaminacyjny zawiera od 24 do 28 zadań, w tym zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte.
 • Za rozwiązanie wszystkich zadań zdobywa się 34 punkty – 50% punktów za zadania zamknięte i ok. 50% punktów za zadania otwarte.


TYPY ZADAŃ

TYP ZADANIA

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW UŻYTYCH W POLECENIACH

Zadania zamknięte

 • wielokrotnego wyboru
 • wybierz
 • prawda-fałsz
 • oceń, rozstrzygnij
 • na dobieranie
 • przyporządkuj, wybierz

Zadania otwarte

 • z luką
 • uzupełnij, podaj
 • krótkiej odpowiedzi
 • oblicz, opisz, wyjaśnij, uzasadnij, podaj, przedstaw, sformułuj zależność, sformułuj prawidłowość, sformułuj wniosek
 • Zadania mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych.
 • Zadania odwołują się do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych, w tym: tekstów, materiałów ikonograficznych, kartograficznych, schematów genealogicznych i danych statystycznych.

CO SPRAWDZA EGZAMIN
W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności:

 • krytycznej analizy informacji uzyskanych z różnych źródeł,
 • wnioskowania,
 • przedstawiania argumentów uzasadniających własne stanowisko w odniesieniu do procesów i postaci historycznych,
 • umieszczania procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie (tj. kojarzenia ich z właściwymi okresami, porządkowania w kolejności chronologicznej, natomiast w mniejszym stopniu – przypisywania im konkretnych dat rocznych lub dziennych).

ZA CO MOŻNA OTRZYMAĆ PUNKTY

 • Za rozwiązanie zadania zamkniętego i zadania otwartego z luką można otrzymać od 0 do 1 punktu lub od 0 do 2 punktów (w zależności od przewidzianej dla zadania maksymalnej liczby punktów), zgodnie z poniższymi zasadami: 1 pkt – odpowiedź poprawna, 0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi ALBO 2 pkt – dwie poprawne odpowiedzi, 1 pkt – jedna poprawna odpowiedź, 0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
 • Za rozwiązanie zadania otwartego krótkiej odpowiedzi można otrzymać od 0 do 3 punktów. Schemat oceniania do każdego zadania jest opracowywany odrębnie.

Webinaria

Specyfika egzaminu ósmoklasisty z historii w świetle informatora CKE

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli biologii przeprowadzonego przez Anetę Murawiecką.

Dokumenty do pobrania

Zobacz także