Termin egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2022/2023

 

23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 Termin egzaminu z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty: język polski

BUDOWA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

W arkuszu znajdą się zarówno zadania otwarte (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź), jak i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych).

CZĘŚĆ 1

W tej części arkusza zamieszczone będą dwa teksty:

 • tekst literacki (liryczny, epicki lub dramatyczny),
 • tekst nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy, publicystyczny),

oraz odnoszące się do nich zadania.

Poza tym mogą pojawić się również zadania z fragmentami innych tekstów literackich i nieliterackich, z tekstami ikonicznymi (np. plakat, reprodukcja obrazu), przysłowiami, powiedzeniami, frazeologizmami.

W zadaniach egzaminacyjnych nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności:

 • wnioskowania,
 • argumentowania,
 • formułowania opinii.

Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji

 • kulturowych (np. interpretacji plakatu),
 • literackich (np. rozumienia sensu utworów),
 • językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

CZĘŚĆ 2

W drugiej części arkusza uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań, z których będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów.

 • temat o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze)
 • temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie)

LEKTURY OBOWIĄZKOWE NA EGZAMINIE

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych:

Na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r. uczniów będzie obowiązywała znajomość lektur obowiązkowych dla klas 7-8 uwzględnionych w aneksie 2022 do Informatora CKE. Uczeń będzie mógł także odwołać się do tych lektur z podstawy programowej dla klas 7-8, których w aneksie nie uwzględniono.

NOWY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY A DOTYCHCZASOWE EGZAMINY 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

EGZAMIN GIMNAZJALNY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • Łączna liczba zadań od 10 do 16
 • Czas trwania (język polski i matematyka razem): 80 minut
 • Od 2 do 4 zadań otwartych (w tym praca pisemna)
 • Łącznie 22 zadania
 • Czas trwania: 90 minut
 • Maksymalnie dwa zadania otwarte (w tym praca pisemna)
 • Łączna liczba zadań od 17 do 26
 • Czas trwania: 120 minut
 • Od 5 do 9 zadań otwartych (w tym praca pisemna)

Praca pisemna:

 • jeden temat
 • długość: praca nie może być krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca

Praca pisemna:

 • długość: praca nie może być krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca
 • jeden temat
 • odwołania do lektury i doświadczeń własnych

Praca pisemna:

 • dwa tematy do wyboru:
  – temat o charakterze twórczym (np. współczesna wersja mitu)
  – temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie)
 • długość: minimum 200 słów
 • obowiązkowe odwołania do treści i problematyki lektury obowiązkowej oraz do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia

Broszura egzaminacyjna z języka polskiego

Broszura egzaminacyjna zawiera aktualne informacje o egzaminie ósmoklasisty w 2022 r. (zgodne z wytycznymi CKE)
oraz fragment NOWEGO repetytorium. Umożliwia zapoznanie się z kluczowymi problemami egzaminacyjnymi i podpowiada,
jak w efektywny sposób przygotować uczniów do egzaminu w 2022 roku.

Na łamach broszury m.in.:

 • harmonogram aktywności pokazujący całoroczne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu,
 • nowe wydania publikacji z serii „Teraz egzamin ósmoklasisty” w 2022 roku,
 • omówienie kluczowych problemów przedmiotowych i propozycje ich rozwiązań,
 • informacje o programie diagnozy egzaminacyjnej.
zobacz broszurę

3 kroki do sukcesu na egzaminie

Krok 1. Ocena sytuacji

Zastanów się, które zagadnienia masz dobrze opanowane, a które sprawiają Ci trudność. W tym celu zapisz je na osobnych kartkach i umieść w widocznym miejscu.  Za każdym razem, gdy spojrzysz na listę swoich atutów, poczujesz się pewnie. Natomiast dzięki wynotowaniu kłopotliwych dla Ciebie zagadnień – nie zapomnisz ich powtórzyć.

 

Krok 2. Intensywny trening

Opracuj indywidualny plan powtórek. Skoncentruj się na problematycznych dla Ciebie zagadnieniach, np.

 • treści i problematyce lektur, których nie pamiętasz,
 • zasadach redagowania zaproszenia i ogłoszenia (te formy wypowiedzi to tzw. pewniak egzaminacyjny),
 • zasadach redagowania opowiadania twórczego i rozprawki,
 • niezrozumiałych dla Ciebie zagadnieniach gramatycznych,
 • trudnych do opanowania zasadach ortograficznych i interpunkcyjnych (np. zapisywanie dialogów czy też stawianie przecinków w zdaniach złożonych).

Zapisz swój plan w tabeli według wzoru. Realizuj kolejne punkty krok po kroku. Po każdej powtórce stawiaj znak plus w wyznaczonym miejscu. Jeśli masz trudność ze stworzeniem takiej listy, możesz poprosić o pomoc nauczyciela.

Przykładowa tabela

Nad czym pracuję?

Do kiedy?

Plus za wykonanie zadania

Części mowy

 

 

Treść i problematyka Świtezianki

 

 

Zasady pisania zaproszenia

 

 

Zasady pisania opowiadania twórczego

 

 

W trakcie powtarzania materiału korzystaj z repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty”, aby sprawnie i skutecznie opanować zaległości.

Sprawdź: https://sklep.nowaera.pl/product/jezyk-polski-exam-preparation-sp-4-8-teraz-egzamin-osmoklasisty-repetytorium-202-069107

 

Krok 3. Próba generalna

Wybierz arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) lub na wzór arkuszy CKE. Sprawdź, czy jest to arkusz, przygotowany według wymagań egzaminacyjnych obowiązujących w 2022 roku. Na rozwiązanie arkusza przeznacz 120 minut (tyle trwa egzamin z języka polskiego). Zwróć uwagę, na które zadania potrzebujesz więcej czasu, a na które – mniej. W trakcie właściwego egzaminu warto najpierw rozwiązać zadania, które nie sprawiają trudności, a dopiero potem przejść do tych wymagających dłuższego zastanowienia się.

Sprawdź arkusze dostosowane do wymagań egzaminacyjnych 2022: https://sklep.nowaera.pl/product/jezyk-polski-sp-exam-preparation-sp-4-8-kl-8-teraz-egzamin-osmoklasisty-arkusze-069108

Artykuły

Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Na ile dobrze sprawdzał umiejętności i wiedzę?

Na tegorocznym, czwartym już egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego obowiązywały wymagania egzaminacyjne, które zostały wprowadzone w związku z nauczaniem zdalnym spowodowanym sytuacją pandemiczną.

Po próbnym egzaminie ósmoklasisty z Nową Erą w roku szkolnym 2021/2022.

Rekomendacje i wskazówki pomocne w przygotowaniach do czwartej edycji egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2021 – wyniki i rekomendacje

Zapoznaj się z podsumowaniem tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Wnioski z egzaminu ósmoklasisty 2021 - język polski

Tegoroczny arkusz egzaminacyjny mógł pod wieloma względami pozytywnie zaskoczyć zdających egzamin uczniów. Pojawiły się także zadania, które mogły sprawić uczniom trudność. Oto nasz komentarz do egzaminu z języka polskiego.

Webinaria

ABC egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Monikę Iwanowską

Teraz język polski – jak efektywnie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty?

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Joannę Kostrzewę.

Podsumowanie i wnioski z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Przygotowania do egzaminu 2021 z języka polskiego – czas START!

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Joannę Kostrzewę.

Ostatnia prosta przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego!

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Joannę Kostrzewę.

Dokumenty do pobrania

Zobacz także