Elementarz odkrywców. Klasa 1

Elementarz odkrywców. Klasa 1

Ćwiczenia multimedialne

Ćwiczenia multimedialne z serii „Elementarz odkrywców” zawierają ponad 600 zadań z edukacji polonistycznej i matematycznej dostosowanych do możliwości rozwojowych każdego dziecka. To kompleksowa pomoc dla nauczyciela, która pozwoli w atrakcyjny sposób poprowadzić zajęcia w pierwszej klasie.

  • Wprowadzają uczniów w świat nauki przez dostarczanie im interesujących i fascynujących doświadczeń adekwatnych do ich potrzeb, możliwości i wieku.
  • Umożliwiają kompleksową i wszechstronną pracę z uczniami dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom utrwalającym i rozwijającym zdobyte umiejętności.
  • Zachęcają do utrwalania i rozwijania nowych umiejętności dzięki ćwiczeniom do każdej wprowadzanej litery, krótkim animacjom prezentującym poprawne kreślenie liter i cyfr, różnorodnym działaniom na liczbach w zakresie 20 oraz ciekawym zadaniom tekstowym.
  • Ćwiczenia są dostosowane do możliwości rozwojowych każdego dziecka.
  • Do płyty są dołączone materiały do wydruku (karty pracy) skorelowane z wybranymi ćwiczeniami oraz przewodnik metodyczny w wersji PDF z przykładowymi scenariuszami zajęć.