Elementarz sześciolatka. Karty pracy, część 4

Elementarz sześciolatka. Karty pracy, część 4

Autorzy: Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewska, Joanna Hermanowska

Karty pracy cz. 1−4  „Elementarz sześciolatka”

Przygotowują do nauki w klasie pierwszej, doskonaląc kluczowe obszary niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej.

  • Poziom trudności dostosowany do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych.
  • Pomagają utrwalać zdobytą na zajęciach wiedzę dzięki ćwiczeniom z różnych obszarów.
  • Przygotowują do pisania dzięki ćwiczeniom grafomotorycznym i rysowaniu według instrukcji obrazkowych.
  • Dodatkowe materiały na końcu kart pracy zachęcają do kreatywności i pozwalają na indywidualizację pracy.