Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 1

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Ćwiczenia matematyczne do klasy 1, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku" rozwijają sprawność liczenia i logiczne myślenie, inspirując dziecko do zabaw matematycznych, proponując mu ciekawe ćwiczenia i zadania ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

  • Ułatwiają rozumienie pojęcia liczby, zapoznają z liczbami (0–10) i prostymi działaniami matematycznymi.
  • Przygotowują do rozwiązywania zadań tekstowych dzięki ilustrowanym ćwiczeniom, które ułatwiają rozumienie problemów matematycznych.
  • Wdrażają do utrwalania umiejętności matematycznych i  zachęcają do samodzielnej oceny wyników swojej pracy dzięki cyklicznym zadaniom z działów Rozwiązuję różne zadania i Sprawdzam siebie.