Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 1

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 1

Materiały edukacyjne

Autorzy: praca zbiorowa

„Materiały edukacyjne” do klasy 1, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To propozycja ułatwiająca doskonalenie umiejętności potrzebnych na początku edukacji szkolnej.

  • Ułatwiają poznawanie liter dzięki interesującym materiałom do analizy i syntezy słuchowej wyrazów, np. ilustracjom z bogatym zestawem zdjęć i rysunków, których nazwy zawierają wprowadzane litery.
  • Umożliwiają rozwijanie umiejętności wypowiadania się dzięki realistycznym ilustracjom, które przedstawiają bliskie dziecku sytuacje, wywołują pozytywne emocje i w ten sposób inspirują do opowiadania o nich i dzielenia się własnymi doświadczeniami, a także dzięki historyjkom obrazkowym, ilustracjom i zdjęciom opatrzonym poleceniami zachęcającymi do wypowiadania się.
  • Usprawniają naukę czytania dzięki bogatemu zestawowi sfabularyzowanych tekstów z kolejno wprowadzanych liter, zapisanych większą czcionką, komponowanych zgodnie z  o rosnącym stopniem trudności, dostosowanych do indywidualnego tempa nabywania umiejętności czytania (trzy poziomy trudności).
  • Kształtują słuchanie ze zrozumieniem dzięki tekstom do słuchania opatrzonym pytaniami.
  • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym w inspirujących tekstach literackich.
  • Poszerzają wiedzę przyrodniczą dzięki rozkładówkom, na których zdjęcia dobrze widocznych obiektów przyrodniczych są umieszczone w formie kolażu.
  • Zwizualizowanie działań i pojęć matematycznych na rozkładówkach ułatwia ich zrozumienie.
  • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.