Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 2

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Ćwiczenia matematyczne do klasy 1, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku" rozwijają sprawność liczenia i logiczne myślenie, inspirując dziecko do zabaw matematycznych, proponując mu ciekawe ćwiczenia i zadania ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

  • Doskonalą sprawność liczenia, proponując proste działania matematyczne w zakresie 20, bez przekraczania progu dziesiątkowego.
  • Przygotowują do rozwiązywania zadań tekstowych związanych z ważeniem (kg), mierzeniem (cm), obliczaniem czasu (godzina) i pieniędzy (zł).
  • Wdrażają do samodzielnego utrwalania umiejętności matematycznych i oceny wyników swojej pracy dzięki cyklicznym zadaniom z działów Rozwiązuję różne zadania i Sprawdzam siebie.