Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 2

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 2

Matematyka (wersja 2013)

Nr dopuszczenia: 404/1/2011
Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Ćwiczenia matematyczne do klasy 1, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku" (wersja 2013) rozwijają i doskonalą umiejętności matematyczne każdego ucznia.

  • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki zadaniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności (m.in. zadania zapisane dużą czcionką, przeznaczone do samodzielnego przeczytania przez ucznia).
  • Odnoszą się do tego, co jest bliskie dziecku i co może ono zaobserwować w swoim otoczeniu.
  • Materiał ćwiczeniowy podzielony na działy odpowiadające wybranym zagadnieniom matematycznym.
  • Ćwiczenia nie są zintegrowane tematycznie z pozostałymi edukacjami.