Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 2

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 2

Materiał edukacyjny (wersja 2013)

Autorzy: E. Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka-Nowak

Materiał edukacyjny do klasy 1, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku” pełni funkcję zarówno elementarza do nauki czytania, jak i publikacji wprowadzającej w świat literatury, kształtującej system wartości i dostarczającej wiadomości z różnych dziedzin.

  • Kształtuje niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości dziecka (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności, teksty dodatkowe).
  • Wprowadzanie liter jest stopniowe i trwa 5 miesięcy.
  • Rozwija naturalną ciekawość dziecka poprzez prezentowanie bliskich mu tematów.
  • Zaciekawia i pobudza wyobraźnię bogatą szatą graficzną.
  • Rozwija zainteresowania dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
  • Treści polonistyczno-społeczno-przyrodnicze zostały podzielone na kręgi tematyczne do każdego tygodnia i są realizowane w publikacji oraz skorelowanych z nią ćwiczeniach.