Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 3

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 3

Materiały edukacyjne

Autorzy: praca zbiorowa

„Materiały edukacyjne” do klasy 1, część 3 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To propozycja ułatwiająca doskonalenie umiejętności potrzebnych na początku edukacji szkolnej.

  • Ułatwiają poznawanie liter dzięki odpowiednio przygotowanym rozkładówkom z bogatym słownictwem i ilustracjami zawierającymi rysunki i zdjęcia, w których nazwach są wprowadzane litery.
  • Umożliwiają rozwijanie umiejętności wypowiadania się dzięki realistycznym ilustracjom, które przedstawiają bliskie dziecku sytuacje, wywołują pozytywne emocje, a także dzięki historyjkom obrazkowym, ilustracjom i zdjęciom zachęcającym do wypowiadania się.
  • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na czterech poziomach trudności).
  • Kształtują słuchanie ze zrozumieniem dzięki tekstom do słuchania opatrzonym pytaniami.
  • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym w inspirujących tekstach literackich.
  • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną dzięki rozkładówkom, na których zdjęcia dobrze widocznych obiektów przyrodniczych są umieszczone w formie kolażu, oraz w ramach cyklu Przygody przyrody.
  • Zwizualizowanie działań i pojęć matematycznych na rozkładówkach ułatwia ich zrozumienie.
  • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.