Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 4

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 4

Materiały edukacyjne

Autorzy: praca zbiorowa

„Materiały edukacyjne” do klasy 1, część 4 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To propozycja ułatwiająca doskonalenie umiejętności potrzebnych w drugiej klasie.

  • Umożliwiają rozwijanie umiejętności wypowiadania się dzięki realistycznym ilustracjom, które przedstawiają bliskie dziecku sytuacje, wywołują pozytywne emocje, a także dzięki historyjkom obrazkowym, ilustracjom i zdjęciom zachęcającym do wypowiadania się.
  • Sprzyjają rozwijaniu umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na czterech poziomach trudności).
  • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem interesujących tekstów literackich i informacyjnych.
  • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym w inspirujących tekstach literackich.
  • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną dzięki rozkładówkom, na których zdjęcia dobrze widocznych obiektów przyrodniczych są umieszczone w formie kolażu, oraz w ramach cyklu Przygody przyrody.
  • Zwizualizowanie działań i pojęć matematycznych na rozkładówkach ułatwia ich zrozumienie.
  • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.