Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 1

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Ćwiczenia matematyczne do klasy 2, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku" nie są skorelowane z kręgami tematycznymi i dzięki temu dają nauczycielowi swobodę w prowadzeniu zajęć. Gwarantują jednocześnie pełną realizację założeń podstawy programowej. 

  • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki zadaniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
  • Kształcą podstawowe umiejętności matematyczne w myśl zasady "nauczanie przez działanie". 
  • Ułatwiają przyswajanie treści matematycznych dzięki propozycjom do nauczania czynnościowego.
  • Łączą treści bliskie dziecku z zadaniami podsumowującymi opanowanie niezbędnych umiejętności w elemencie Rozwiązuję różne zadania.
  • Umożliwiają ćwiczenie giętkości umysłowej i logicznego myślenia dzięki łamigłówkom i zadaniom nietypowym.
  • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko.