Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 1

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 1

Materiał edukacyjny (wersja 2013)

Nr dopuszczenia: 404/3/2013 (sem. 1), 404/4/2013 (sem. 2)
Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień Współpraca autorska w zakresie edukacji przyrodniczej: Joanna Winiecka-Nowak

Materiał edukacyjny do klasy 2, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku” pełni funkcję zarówno elementarza do nauki czytania, jak i publikacji wprowadzającej w świat literatury, kształtującej system wartości i dostarczającej wiadomości z różnych dziedzin.

  • Pomaga kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich Z życia klasy.
  • Rozwija naturalną ciekawość dziecka poprzez prezentowanie bliskich mu tematów.
  • Kształtuje i rozwija słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogaca słownictwo za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
  • Kształtuje niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości dziecka (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
  • Wprowadza w świat ortografii z pomocą stron Potyczki językowe.
  • Zaciekawia i pobudza wyobraźnię bogatą szatą graficzną.
  • Rozwija zainteresowania dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.