Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 2

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Ćwiczenia

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Justyna Winiecka-Nowak

Ćwiczenia do klasy 2, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku" realizują kluczowe zagadnienia z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej wskazane w podstawie programowej i poruszane w materiałach edukacyjnych. Ich cechą charakterystyczną jest bogactwo i różnorodność pomysłów na pracę z każdym dzieckiem.

  • Umożliwiają kompleksową i wszechstronną pracę z uczniami dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom utrwalającym i rozwijającym kreatywne myślenie. 
  • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki ćwiczeniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
  • Kształcą niezbędną umiejętność czytania ze zrozumieniem za pomocą tekstów dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów. 
  • Wprowadzają w świat ortografii na stronach Potyczki językowe.
  • Doskonalą sprawność językową i wzbogacają słownictwo.
  • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
  • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko.