Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 2

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica

Materiały edukacyjne do klasy 2, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną.

  • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
  • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
  • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
  • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
  • Wprowadzają w świat ortografii z pomocą stron Potyczki językowe.
  • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię bogatą szatą graficzną.
  • Rozwijają zainteresowania dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
  • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody