Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 3

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 3

Matematyka

Nr dopuszczenia: 404/3/2013 (sem. 1), 404/4/2013 (sem. 2)
Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Ćwiczenia matematyczne do klasy 2, część 3 z serii „Elementarz XXI wieku" utrwalają, doskonalą i rozwijają umiejętności matematyczne każdego ucznia.

  • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki zadaniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności (m.in. zadania zapisane dużą czcionką, przeznaczone do samodzielnego przeczytania przez ucznia).
  • Ułatwiają przyswajanie treści matematycznych dzięki propozycjom do nauczania czynnościowego.
  • Odnoszą się do tego, co jest bliskie dziecku i co może ono zaobserwować w swoim otoczeniu.
  • Umożliwiają ćwiczenie giętkości umysłowej i logicznego myślenia dzięki łamigłówkom i zadaniom nietypowym.
  • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko w domu.