Elementarz XXI wieku, klasa 2. Teczka artysty

Elementarz XXI wieku, klasa 2. Teczka artysty

Edukacja plastyczno-techniczna. Karty pracy

Nr dopuszczenia: 404/3/2013 (sem. 1), 404/4/2013 (sem. 2)
Autorzy: Nina Gryzoń, Magdalena Jasny, Witold Vargas

Teczka artysty do klasy 2 z serii „Elementarz XX wieku”  to zbiór projektów plastyczno-technicznych, które rozwijają naturalną w dziecku skłonność do ekspresji plastycznej. 

  • Zachęca do aktywności dzięki nowatorskim projektom modeli plastyczno-technicznych w postaci wycinanek i kolorowanek.
  • Kształci przydatne umiejętności konstruowania, rysowania, wycinania i klejenia.
  • Pozwala skutecznie realizować projekty dzięki prostej formie graficznej, bogatej kolorystce i jasno sformułowanym poleceniom, które wyznaczają jednocześnie etapy pracy.
  • Rozwija zainteresowania uczniów dzięki różnorodności i atrakcyjności zastosowanych technik.
  • Poszerza wiedzę z dziedziny sztuki na stronach opisujących wybrane zagadnienia teoretyczne.