Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 1

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica

Materiały edukacyjne do klasy 3, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To doskonałe podsumowanie nauczania wczesnoszkolnego i wprowadzenie do dalszej przedmiotowej edukacji.

  • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
  • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
  • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
  • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
  • Utrwalają podstawowe zasady ortograficzne z pomocą stron Potyczki językowe.
  • Kształcą umiejętności przydatne w nauce z podziałem na przedmioty dzięki efektywnemu i usystematyzowanemu wprowadzaniu uczniów w świat każdej edukacji.
  • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody