Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 2

Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 2

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

Ćwiczenia matematyczne do klasy 3, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku" umożliwiają elastyczną pracę z dziećmi (nie są skorelowane z kręgami tematycznymi) i gwarantują pełną realizację założeń podstawy programowej. 

  • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki zadaniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
  • Kształcą podstawowe umiejętności matematyczne w myśl zasady „nauczanie przez działanie". 
  • Ułatwiają przyswajanie treści matematycznych dzięki propozycjom do nauczania czynnościowego.
  • Łączą treści bliskie dziecku z zadaniami podsumowującymi opanowanie niezbędnych umiejętności w elemencie Rozwiązuję różne zadania.
  • Umożliwiają ćwiczenie logicznego myślenia dzięki zadaniom znajdującym się w dziale Potyczki matematyczne.
  • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko. 
  • Doskonalą umiejętności niezbędne na kolejnym etapie edukacyjnym m.in. dzięki zadaniom do rozwiązania w zeszycie w kratkę, które są wyraźnie graficznie wyróżnione.