Elementarz XXI wieku Klasa 3, część 2

Elementarz XXI wieku Klasa 3, część 2

Materiał edukacyjny (wersja 2013)

Autorzy: Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz

Materiał edukacyjny do klasy 3, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku” pełni funkcję zarówno elementarza do nauki czytania, jak i publikacji wprowadzającej w świat literatury, kształtującej system wartości i dostarczającej wiadomości z różnych dziedzin.

  • Pomaga kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
  • Rozwija naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
  • Kształtuje i rozwija słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogaca słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
  • Rozwija zainteresowania z wykorzystaniem cyklicznie pojawiających się Kartek z kalendarza.
  • Wprowadza w świat ortografii z pomocą stron Potyczki językowe.
  • Zaciekawia i pobudza wyobraźnię bogatą szatą graficzną.