Elementarz XXI wieku Klasa 3, część 4

Elementarz XXI wieku Klasa 3, część 4

Matematyka (wersja 2013)

Autorzy: Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica

Ćwiczenia matematyczne do klasy 3, część 4 z serii „Elementarz XXI wieku" utrwalają, doskonalą i rozwijają umiejętności matematyczne każdego ucznia.

  • Ułatwiają przyswajanie treści matematycznych dzięki propozycjom do nauczania czynnościowego.
  • Odnoszą się do tego, co jest bliskie dziecku i co może ono zaobserwować w swoim otoczeniu.
  • Umożliwiają ćwiczenie giętkości umysłowej i logicznego myślenia dzięki łamigłówkom i zadaniom nietypowym oraz zadaniom na stronach Potyczki matematyczne.
  • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko w domu.
  • Wszystkie zadania zapisane są dużą czcionką do samodzielnego przeczytania przez ucznia