Elementarz XXI wieku Klasa 3

Elementarz XXI wieku Klasa 3

Pakiet materiałów edukacyjnych i zeszytów ćwiczeń (wersja 2013)

Pakiet podręczników i zeszytów ćwiczeń do klasy trzeciej z serii „Elementarz XXI wieku” (wydanie 2013) kształci umiejętności przydatne uczniowi w nauce z podziałem na przedmioty w klasie czwartej.

  • Wspiera efektywne i usystematyzowane wprowadzanie ucznia w świat każdej edukacji –treści w podręczniku i zeszytach ćwiczeń są ujęte w kręgach tematycznych (1 krąg tematyczny = 1 tydzień).
  • Wspomaga indywidualizację nauczania dzięki dostosowaniu ćwiczeń do możliwości każdego ucznia.
  • W skład pakietu wchodzą: 2 podręczniki, 4 zeszyty ćwiczeń zintegrowanych, 4 zeszyty ćwiczeń matematycznych, Zeszyt ćwiczeń do muzyki z płytą CD, Teczka artysty, Wyprawka dla ucznia, Zeszyt ortograficzny i Zajęcia komputerowe z płytą CD.