Elementarz XXI wieku Potyczki językowe. Klasa 3

Elementarz XXI wieku Potyczki językowe. Klasa 3

Zeszyt ortograficzny

Autorzy: Elżbieta Kacprzak

Zeszyt „Potyczki językowe” zawiera różnorodne ćwiczenia, które pozwalają poznać, utrwalić i zapamiętać pisownię trudnych wyrazów. 

  • Uczy dziecko prawidłowej pisowni wyrazów dzięki wielu ćwiczeniom doskonalącym spostrzeganie, pamięć wzrokową, słuchową i ruchową.
  • Ułatwia przyswajanie zasad ortografii dzięki 10 wierszom napisanym specjalnie przez Małgorzatę Strzałkowską i Wandę Chotomską oraz bogatemu zestawowi ćwiczeń, tj. łamigłówki, labirynty, wykreślanki, krzyżówki, wyrazy do uzupełniania, ciągi literowe, podpisywanie obrazków, rozwiązywanie szyfrów, dobieranie i układanie nowych wyrazów.
  • Umożliwia uczniom ćwiczenie czytania i pisania oraz pomaga poznać lub utrwalić związki frazeologiczne, rozszerza zasób słownictwa i utrwala części mowy.