English Explorer New. Część 3

English Explorer New. Część 3

Podręcznik do języka angielskiego dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 686/3/2014/2015
Autorzy: Jane Bailey, Helen Stephenson

Podręcznik „English Explorer New 3” do nauki języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych gwarantuje doskonałe przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz wspaniałą przygodę z National Geographic i językiem angielskim. Edycja z 2015 roku jest zgodna z Rozporządzeniem MEN z 2015 roku oraz spełnia wymóg wieloletniości.

 

  • Stwarza okazje do poznawania świata i poszerzania horyzontów kulturowych dzięki autentycznym tekstom o tematyce National Geographic.
  • Rozwija motywację uczniów: fascynująca grafika i zdjęcia pobudzają ich ciekawość.
  • Łączy naukę języka angielskiego ze zgłębianiem innych dziedzin wiedzy za pomocą nieszablonowych lekcji wykorzystujących metodę CLiL.
  • Gwarantuje systematyczny rozwój kompetencji. Regularne sekcje powtórzeniowe Review konsekwentnie utrwalają znajomość wprowadzanego słownictwa oraz zagadnień gramatycznych.
  • Skłania do praktycznego zastosowania nowych struktur w przekrojowych ćwiczeniach leksykalnych.
  • Ułatwia naukę gramatyki, dodatkowo prezentując najważniejsze zagadnienia po polsku, zebrane w formie klarownego kompendium wiedzy Grammar Explorer.
  • Kształci prawidłową wymowę dzięki słowniczkowi z transkrypcją fonetyczną.
  • Równomiernie kształci wszystkie sprawności językowe, a dedykowane sekcje Writing dodatkowo zaznajamiają z tymi formami wypowiedzi pisemnych, które są wymagane na egzaminie.
  • Przedstawia standardy egzaminu gimnazjalnego, w sekcji Skills Practice zapoznając uczniów ze wszystkimi obowiązującymi typami zadań egzaminacyjnych.
  • Wszystkie nagrania do podręcznika są dostępne online na stronie internetowej wydawnictwa: http://www.nowaera.pl/angielski/strefa-ucznia-jezyk-angielski.html.