Exam Explorer

Repetytorium do gimnazjum

Autorzy: Arek Tkacz, Dorota Ostaszewska, Ksymena Klemińska

Repetytorium z języka angielskiego do gimnazjum „Exam Explorer” z dołączonymi 4 płytami CD stworzone zgodnie z wymogami aktualnego egzaminu gimnazjalnego. Dzięki swojej budowie umożliwia elastyczny styl pracy dopasowany do potrzeb uczniów, kładzie duży nacisk na utrwalanie umiejętności pisania, trening środków językowych i praktyczną naukę języka angielskiego za pomocą ćwiczeń egzaminacyjnych.

  • Pomaga spójnie rozwijać umiejętności językowe dzięki innowacyjnemu opracowaniu wszystkich tematów egzaminacyjnych.
  • Pozwala skutecznie utrwalać poznane słownictwo dzięki słowniczkom tematycznym po każdym rozdziale i ćwiczeniom praktycznym.
  • Pomaga bez trudu opanować sprawność pisania dzięki nowoczesnej sekcji Pisanie poświęconej najważniejszym aspektom oceny pracy pisemnej, takim jak treść, spójność i logika wypowiedzi, poprawność językowa i zakres użytych środków językowych.
  • Umożliwia skuteczne powtórzenie i utrwalenie gramatyki dzięki różnorodnym ćwiczeniom i wyjaśnieniom w języku polskim w sekcji Gramatyka.
  • Rozwija umiejętność korzystania ze środków językowych dzięki nowatorskiej sekcji, w której szczególny nacisk został położony na słowotwórstwo, parafrazy, uzupełnianie zdań oraz tłumaczenie.
  • Sugeruje przydatne strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w sekcji Pod lupą.
  • Pozwala oswoić się z formatem egzaminu gimnazjalnego dzięki przykładowym pełnym zestawom egzaminacyjnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  • Ułatwia organizację pracy po egzaminie dzięki materiałom uzupełniającym z sekcji Lekcje dodatkowe, w której nacisk został położony na słownictwo i umiejętności komunikacyjne.