Exam Explorer

Repetytorium do gimnazjum - podręcznik wieloletni

Nr dopuszczenia: 21/5/2012/2017
Autorzy: Arek Tkacz, Dorota Ostaszewska, Ksymena Klemińska

Repetytorium „Exam Explorer” rzetelnie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego. Elastyczny sposób pracy z publikacją pozwala na dopasowanie do potrzeb uczniów, jednocześnie kładąc nacisk na rozwój  umiejętności pisania, trening środków językowych i praktyczną naukę języka angielskiego.

  • Nowa wersja popularnego repetytorium w pełni dostosowana do wieloletniości.
  • Tematy leksykalne opracowano w przejrzysty i przyjazny sposób, aby wspomagać rozwój umiejętności językowych.
  • Sekcja dotycząca tworzenia form pisemnych ułatwia poznanie i opanowanie najważniejszych aspektów konstruowania wypowiedzi takich jak treść, spójność i logika wypowiedzi, poprawność językowa oraz zakres użytych środków językowych.
  • Gramatykę przedstawiono w klarowny i przystępny sposób, ułatwiający zrozumienie reguł.
  • Duży nacisk położono na środki językowe - słowotwórstwo, parafrazy, uzupełnianie zdań na podstawie podanych kluczowych słów oraz tłumaczenie.
  • Przykładowe pełne zestawy na poziom podstawowy i rozszerzony pomagają uczniowi oswoić się z formatem egzaminu.
  • Dodatkowe lekcje po egzaminie pomagają zorganizować pracę po egzaminie oraz poszerzają słownictwo i umiejętności komunikacyjne uczniów.
  • Sekcje „pod lupą” podpowiadają w jaki sposób z sukcesem stosować techniki egzaminacyjne.
  • GRATIS książka nauczyciela wraz z nagraniami dostępna online na www.dlanauczyciela.pl