Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy. Poziom 3

Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne.

Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Odbiorcą publikacji są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, którzy mają problemy z odnalezieniem się w sytuacjach społecznych w domu i poza najbliższym środowiskiem. Publikacja wprowadza elementy treningu umiejętności społecznych, rozwija i usprawnia funkcje społeczne, wszechstronnie stymuluje i zachęca do rozwijania funkcji poznawczych.

Materiał zawiera 102 karty z różnymi zadaniami.
Ćwiczenia zawierają elementy logicznego myślenia i programowania.

Z publikacji mogą korzystać:

  • pedagodzy specjalni
  • terapeuci