Gdzie znajdę wsparcie? Karty informacyjne o instytucjach

Pewny start. O dorosłości

Autorzy: Szostak Barbara, Klaro-Celej Lidia

Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na szerokie wsparcie rozmaitych instytucji – zarówno przy poszukiwaniu pracy zawodowej, jak i radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności. Gdzie zwrócić się po wsparcie finansowe? Kto pomoże znaleźć zatrudnienie? Gdzie można udać się na warsztaty terapeutyczne? To tylko niektóre pytania, na które nauczyciel kształcenia specjalnego może odpowiedzieć, sięgając po publikację „Pewny start. O dorosłości. Gdzie znajdę wsparcie? Karty informacyjne o instytucjach”.

To zestaw materiałów dydaktycznych przeznaczonych przede wszystkim do pracy z uczniami z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, którzy:

 • uczęszczają do szkół przyspasabiających do pracy,
 • korzystają ze wsparcia środowiskowych domów samopomocy,
 • korzystają z terapii pedagogicznej lub innych zajęć wspierających rozwój społeczny.


Znajduje się w nim aż 11 bogato ilustrowanych i przejrzystych kart informacyjnych, które prezentują kluczowe instytucje odpowiadające na potrzeby osób z niepełnosprawnością, takie jak:

 • Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • centra pomocy rodzinie,
 • niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • mieszkanie treningowe,
 • zakład aktywności zawodowej.


Publikacja porusza również tematykę związaną z chronionym rynkiem pracy.

W serii wydawniczej „Pewny start. O dorosłości” znajdziesz również szeroką gamę materiałów dydaktycznych poświęconych poszukiwaniu pracy, budowaniu kompetencji społecznych oraz radzeniu sobie w codziennych sytuacjach dorosłego życia. Wszystkie są dostosowane do pracy z uczniami ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.