Geografia dla maturzysty 1.

Geografia dla maturzysty 1.

Zeszyt ćwiczeń. Zakres rozszerzony

Autorzy: Ewa Czerwińska, Róża Jakimiuk, Marta Pasiak

Zeszyt ćwiczeń „Geografia dla maturzysty” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowi zbiór ponad 250 różnorodnych zadań z zakresu geografii fizycznej.

  • Umożliwia rozwinięcie najważniejszych umiejętności geograficznych, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
  • Ułatwia poprawne wykonywanie zadań przez praktyczne wskazówki zamieszczone w elemencie Jak to się ma do matury?.