Geografia dla maturzysty 2.

Geografia dla maturzysty 2.

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat

Zeszyt ćwiczeń „Geografia dla maturzysty” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowi zbiór około 300 różnorodnych zadań z zakresu geografii społeczno-gospodrczej świata.

  • Pozwala rozwinąć najważniejsze umiejętności geograficzne, takie jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
  • Ułatwia poprawne wykonywanie zadań przez praktyczne wskazówki zamieszczone w elemencie Jak to się ma do matury?.