Gra muzyka!

Podręcznik do muzyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 20/2009/2015
Autorzy: Jan Oleszkowicz

Podręcznik „Gra muzyka!” do muzyki w gimnazjum w skrótowej formie opisuje dzieje muzyki od czasów najdawniejszych po współczesność.

  • Zapewnia realizację wszystkich wymaganych treści przedmiotowych w jednym roku nauki dzięki podziałowi zagadnień na 15 Lekcji tematycznych i 15 Warsztatów muzycznych.
  • Rozwija umiejętność czytania nut oraz inspiruje do indywidualnego muzykowania poprzez uproszczone zapisy nutowe.
  • Zachęca do nauki za pomocą atrakcyjnych infografik, anegdot i ciekawostek.
  • Kształtuje wrażliwość muzyczną uczniów poprzez odpowiednio dobrane przykłady dzieł oraz Warsztaty muzyczne ułatwiające praktyczne wykorzystanie umiejętności.