Grammatik mit Spaß. Część 3

Grammatik mit Spaß. Część 3

Gry i zabawy gramatyczne. Materiały do kopiowania

Autorzy: Katarzyna Szachowska.

„Grammatik mit Spaβ”. Część 3. Ćwiczenia i zabawy gramatyczne do serii „Das ist Deutsch! KOMPAKT” część 3. Materiały do kopiowania.

  • Wspiera i uzupełnia podręcznik wiodący „Das ist Deutsch! KOMPAKT” część 3. 
  • Ułatwia przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć mających na celu utrwalenie gramatyki przy pomocy gier i zabaw (materiały do kopiowania).
  • Składa się dwóch modułów: gier i zabaw oraz dodatkowych ćwiczeń gramatycznych.
  • Umożliwia sprawną nawigację pomiędzy podręcznikiem wiodącym a materiałami do ćwiczeń – przy każdej grze oraz ćwiczeniu został podany numer/tytuł rozdziału podręcznika do którego dany materiał się odnosi.
  • Łączy zabawę z nauką i motywuje do czynnego udziału w zajęciach.