Hello Explorer 2

Hello Explorer 2

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Autorzy: Marta Mrozik, Dorota Sikora-Banasik, Philip James

Zeszyt ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej: 

  • sekcje More Fun – dodatkowe ćwiczenia dla zdolnych uczniów, wykorzystujące inne techniki pracy
  • sekcje Wonderful World w lekcjach interkulturowych, pozwalają na rozszerzanie słownictwa bazowego i zachęcają do poznawania świata
  • ćwiczenia pisania i czytania zgodne z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej
  • ćwiczenia do lekcji Opener, które pozwalają na przeprowadzenie pełnej, 45-minutowej lekcji.
Strefa narzędzi
Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Zobacz także