Historia. Klasa 2

Podręcznik do historii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 129/2/2013/z1
Autorzy: Jacek Chachaj, Janusz Drob, Leszek Wojciechowski

Podręcznik „Historia” do historii dla 2 klasy gimnazjum prezentuje w porządku chronologicznym treści od czasów dynastii Jagiellonów do III rozbioru Rzeczypospolitej. Informacje zostały przedstawione w przystępny sposób, zrozumiałym językiem.

  • Umożliwia kształcenie umiejętności historycznych za pomocą zamieszczonych w publikacji tekstów źródłowych, map oraz ilustracji.
  • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej poprzez chronologiczne przedstawienie materiału.
  • Ułatwia samodzielne powtórki dzięki elementom Zapamiętaj i W skrócie.
  • Przybliża omawiane treści za pomocą dużej liczby fotografii i ilustracji.
  • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem dzięki specjalnie wyróżnionym dodatkowym jednostkom lekcyjnym.