Historia. Wiek XX

Historia. Wiek XX

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 486/2012
Autorzy: Dariusz Stola

Podręcznik „Historia. Wiek XX” do historii dla 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego w chronologiczny sposób i nowoczesnej formie przedstawia dzieje XX w.

Ponadto:

  • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem i mapą, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł.
  • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnej i przyjaznej dla ucznia szaty graficznej.
  • Pomaga powtórzyć treści dzięki ćwiczeniom aktywizującym.