I gra muzyka

Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klas 4–6 szkoły podstawowej

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klas 4–6 szkoły podstawowej I gra muzyka  zawiera zadania rozwijające umiejętności pisania i czytania nut oraz świadomego odbioru muzyki. Jest skorelowany z podręcznikiem I gra muzyka!.

  • Ułatwia przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności muzycznych dzięki korelacji ćwiczeń z treścią podręcznika.
  • Zachęca do doskonalenia umiejętności opanowanych na lekcjach w trakcie rozwiązywania zadań w ciekawej, urozmaiconej formie i o różnym stopniu trudności.
  • Rozwija kompetencje świadomego odbiorcy muzyki dzięki ćwiczeniom polegającym na analizie dzieł muzycznych.
  • Może zastąpić zeszyt przedmiotowy, ponieważ zawiera wyodrębnione miejsca na notatki i pisanie nut.