IN PG InfUczn cz. 2 ZR Pdr PWN

IN PG InfUczn cz. 2 ZR Pdr PWN

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Nr dopuszczenia: 395/2/2014
Autorzy: Zbigniew Talaga

„Informatyka nie tylko dla uczniów” to podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych przeznaczony do nauczania w zakresie rozszerzonym. W drugiej części zostały poruszone m.in. zagadnienia dotyczące wybranych problemów algorytmicznych, tworzenia baz danych, języka SQL oraz projektów programistycznych i aplikacji użytkowych.

  • Pomaga w praktycznym opanowaniu kształconych umiejętności dzięki dużej liczbie zadań o zróżnicowanym poziomie wymagań.
  • Ułatwia przygotowanie do matury poprzez czytelne oznaczenia treści obowiązujących na egzaminie maturalnym.
  • Pozwala uczniowi świadomie uczestniczyć w procesie kształcenia dzięki określeniu poziomu wymagań dla każdego paragrafu.